Uwaga strona używa plików cookies korzystanie z niej oznacza ich akceptację. Ustawienia plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki

IFTER EQU

Elastyczność

IFTER to firma niezależna, otwarta na współpracę z różnymi producentami urządzeń, zarówno systemów bezpieczeństwa, jak i automatyki budynkowej. Pracujemy z takimi markami jak Siemens, Honeywell, Hikvision, Metel i wieloma innymi.Tworząc interfejs komunikacyjny dla urządzeń, opieramy się zarówno na dedykowanych do danego urządzenia, jak i otwartych protokołach, mając na celu przekazanie użytkownikowi maksymalnych korzyści z integracji. Dostosowując się do potrzeb klientów, dokładamy obsługę kolejnych urządzeń oraz funkcjonalności, dzięki czemu nasze produkty są ciągle rozbudowywane. Integracje obsługiwane są przez system o zunifikowanym wyglądzie, aby użytkownik nie musiał poznawać specyfiki urządzeń, lecz wykorzystywał interesujące go funkcje, mając na uwadze dbanie o system bezpieczeństwa i automatyki.

Łatwość konfiguracji i obsługi

Dla ułatwienia konfiguracji IFTER EQU został wyposażony w liczne mechanizmy automatyzujące proces dodawania urządzeń i tworzenia wizualizacji. Dzięki temu możliwe jest wykonanie konfiguracji w sposób szybki i prawidłowy, przy minimalnym ryzyku błędu. Tworząc wizualizację, użytkownik zarządza wyglądem i funkcjonalnością całego systemu. Elastyczność nie tylko ułatwia codzienną obsługę, ale również pozwala na precyzyjne dostosowanie systemu do potrzeb inwestora i specyfiki obiektu. Algorytmy wbudowane w system umożliwiają łatwe zarządzanie wyświetlanymi informacjami, które pozwalają operatorowi na selekcję priorytetowych działań. Taka organizacja, przy dodatkowym wykorzystaniu paneli dotykowych, umożliwia efektywne działanie całego systemu bezpieczeństwa. 

Wielostanowiskowość

Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych pozwoliło nam zbudować system działający na wielu komputerach i urządzeniach mobilnych jednocześnie. Wszystkie dane przechowywane są w bazie opartej na rozwiązaniach światowego lidera, firmy Oracle. Uzyskano dzięki temu wysoką stabilność i niezawodność. Zastosowane technologie pozwalają na jednoczesną prezentację stanu urządzeń na wielu komputerach oraz sterowanie nimi z dowolnego komputera. Dzięki temu operator ma do dyspozycji taką samą funkcjonalność na wszystkich komputerach. Zastosowane zabezpieczenia dostępu i transmisji danych pozwalają na bezpieczne korzystanie z sieci komputerowych.

Wielojęzyczność

IFTER EQU obsługuje wiele języków w standardzie. Wybór następuje w sposób automatyczny, po wykryciu wersji językowej systemu operacyjnego. Oprogramowanie zostało wyposażone w szereg narzędzi pozwalających w łatwy sposób przetłumaczyć lub dostosować treść komunikatów i zdarzeń do potrzeb inwestora. W celu ułatwienia obsługi wielu języków, stworzono mechanizm umożliwiający definiowanie wirtualnych klawiatur wyświetlanych na panelach dotykowych do wprowadzania hasła lub komentarza. Dzięki mechanizmowi wielojęzyczności, operator może odpowiednio dostosować system i – w razie potrzeby – tymczasowo posługiwać się inną wersją językową. 

Systemy

systemy bezp trybFirma IFTER jest uznanym producentem oprogramowania zarządzającego systemami budynkowymi, do których zaliczamy: System Sygnalizacji Pożaru (SSP), System Sygnalizacji Włamana i Napadu (SSWiN), System Kontroli Dostępu (SKD), telewizję przemysłową (CCTV), System Kontrolno-Pomiarowy (SKP) i automatykę budynkową. Wszystkie systemy są integrowane przez oprogramowanie IFTER EQU, które umożliwia ich efektywne wykorzystanie.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Ryzyko związane z włamaniem i napadem można podzielić na wewnętrzne, którego źródłem są pracownicy obiektu, oraz zewnętrzne, pochodzące od osób niezatrudnionych na terenie obiektu. Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wspomaga przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom.

Rozmieszczenie elementów SSWiN na podkładach architektonicznych pozwala na bieżące monitorowanie stanu uzbrojenia, ominięć czujek oraz ich naruszeń. Wizualizacja systemu znacznie ułatwia codzienną pracę operatora i znajduje zastosowanie w sytuacji zagrożenia. Dzięki mechanizmowi prowadzenia od planu ogólnego do szczegółowego, możliwa jest szybka lokalizacja niebezpieczeństwa. Dodatkowym wsparciem dla operatora są procedury postępowania i komentarze do alarmu. Alarmy z czujek można powiązać z kamerami CCTV, automatyką budynkową, skryptami, itp. Przykładowo, otwarcie okna w pomieszczeniu skutkuje wyłączeniem się klimatyzacji. Narzędzia analityczne – takie jak raporty i zestawienia – są dodatkowym elementem uzupełniającym system bezpieczeństwa. 

Systemy Pomiarowe

Integracja systemów pomiarowych pozwala na kontrolę zużycia mediów i wykrywanie uszkodzeń.

Oprogramowanie IFTER EQU obsługuje urządzenia pomiarowe, wykorzystujące otwarte protokoły komunikacyjne, zwiększając tym samym zakres zastosowań programu do aktywnego monitorowania parametrów liczników, agregatów, zasilaczy, itp. Prezentacja elementu pomiarowego w postaci graficznej umożliwia jednoznaczne określenie jego typu oraz mierzonej wartości. Przekroczenie zdefiniowanych progów wartości wywołuje alarm, który informuje o powstałym zagrożeniu lub inicjuje wykonanie skryptu. Mierzone wielkości są rejestrowane w bazie danych pod postacią trendów, pozwalających na wykonywanie zestawień lub czytelnych wykresów. Sposób rejestrowania wartości może być konfigurowany oddzielne dla każdego trendu, natomiast zakres rejestracji może być kontrolowany przez harmonogram.

Automatyka

Dzięki oprogramowaniu IFTER EQU otrzymują Państwo możliwość zarządzania systemami automatyki budynkowej (np. oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją). Parametry środowiskowe systemów (np. temperatura, wilgotność) prezentowane są na planach architektonicznych lub ciągach technologicznych. Wsparciem dla operatora jest prezentacja stanu i sterowanie pracą ciągów technologicznych automatyki budynkowej, realizowane na trzy sposoby:

- ręczny, przez operatora z poziomu wizualizacji;

- automatyczny, według określonego harmonogramu zadań;

- automatyczny, w reakcji na zmianę stanu (skrypt).

Dla każdego urządzenia, wejścia, wyjścia i skryptu możemy zdefiniować odrębny harmonogram.

Wykorzystując właściwości integracyjne IFTER EQU, możemy zarządzać systemami automatyki budynkowej, w zależności od stanu systemów bezpieczeństwa.

CCTV

Kamery CCTV są najprostszą formą weryfikacji zagrożenia. Obsługując rejestratory CCTV, mamy możliwość podglądu obrazu z kamer w czasie rzeczywistym oraz nagrań archiwalnych. Wykorzystując funkcję powiązań, automatycznie wyświetla się podgląd obrazu z kamery w chwili powstania zdarzenia np. w systemie SSWiN. W przypadku wykrycia ruchu przez czujkę PIR, automatycznie wyświetli się podkład graficzny z lokalizacją zdarzenia i obraz z kamery, która znajduje się w pobliżu. Dzięki podkładom architektonicznym, operator widzi rozkład kamer na terenie obiektu i może wyświetlić nie tylko miejsce zagrożenia, ale również obszary sąsiadujące, które pozwolą na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji (śledzenie intruza). Oprogramowanie IFTER EQU nie ogranicza się jedynie do obsługi kamer i wybranych rejestratorów, jesteśmy też w stanie odtwarzać obraz z dowolnej kamery IP udostępniającej strumień wideo.

System Sygnalizacji Pożaru

Wizualizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru pozwala na błyskawiczną lokalizację zagrożenia i oferuje mechanizmy ułatwiające działanie w stresującej sytuacji, takie jak wydruki pożarowe czy relacyjne procedury postępowania. Dzięki integracji, SSP otrzymuje wsparcie ze strony systemu włamaniowego – na skutek pożaru, pobudzone zostają zarówno czujki detekcji dymu, jak i PIR, a na monitorze operatora wyświetla się obraz z odpowiedniej kamery. Ponadto, ważnym elementem kompleksowego działania w czasie pożaru jest System Kontroli Dostępu. Dzięki niemu, operator może zweryfikować, czy wszystkie ciągi ewakuacyjne zostały otwarte. IFTER EQU jeszcze lepiej wspiera użytkownika przy obsłudze systemów sygnalizacji pożaru, informując go o stanie torów i urządzeń zasilających, wentylacyjnych, chłodzących, czy grzewczych. Pomagają w tym nowe funkcjonalności i rozbudowane możliwości graficzne, wykorzystywane do lokalizacji zagrożenia na planach architektonicznych.

System Kontroli Dostępu

System Kontroli Dostępu pozwala na sprawne zarządzanie dostępem do pomieszczeń na obiekcie. Operator jest w stanie kontrolować stan drzwi (przykładowo, czy nie są otwarte zbyt długo) oraz innych przejść, np. bramek. Kolejną przydatną funkcją SKD jest wyszukiwanie osób. Z pomocą systemu kontroli dostępu, IFTER EQU nadzoruje przepływ osób w obiekcie. Dzięki temu na bieżąco jest wstanie informować o liczbie ludzi znajdujących się w poszczególnych częściach budynku. Operator widzi dane osób przechodzących przez kontrolowane przejście i jest w stanie je zidentyfikować. Na Systemie Kontroli Dostępu oparta jest również rejestracja czasu pracy.

Perymetryka

Rozwiązania stosowane w produktach firmy METEL umożliwiają stworzenie podstawowego i w pełni automatycznego systemu ochrony perymetrycznej. W ramach jednej autonomicznej komórki, urządzenia obejmują funkcję sterowania wielu kamer IP. Wykorzystując narzędzie do automatycznego zarządzania zdarzeniami, możemy określić sposób reagowania kamer na zdarzenie zaistniałe w systemach ochrony obwodowej, systemach włamaniowych, kontroli dostępu, itp. Tym sposobem skracamy czas reakcji kamer w porównaniu do sterowania ręcznego. Dodatkowe zintegrowane funkcje nadzorują dostępność urządzeń w sieci oraz umożliwiają ich ponowne uruchomienie w sposób automatyczny i przywrócenie działania systemu. Dzięki powiązaniu oprogramowania IFTER EQU z urządzeniami firmy METEL, użytkownik otrzymuje kompleksowe zarządzanie systemem z poziomu komputera. Oprogramowanie pozwala sterować kamerami, uzbrajaniem i rozbrajaniem stref alarmowych, zarządzaniem uprawnieniami, podglądem zdarzeń, itp. 

Otwartość

elastycznoscIFTER to firma niezależna, otwarta na współpracę z różnymi producentami urządzeń, zarówno systemów bezpieczeństwa, jak i automatyki budynkowej. Pracujemy z takimi markami jak Siemens, Honeywell, Hikvision, Metel i wieloma innymi. Tworząc interfejs komunikacyjny dla urządzeń, opieramy się zarówno na dedykowanych do danego urządzenia, jak i otwartych protokołach, mając na celu przekazanie użytkownikowi maksymalnych korzyści z integracji. Dostosowując się do potrzeb klientów, dokładamy obsługę kolejnych urządzeń oraz funkcjonalności, dzięki czemu nasze produkty są ciągle rozbudowywane. Integracje obsługiwane są przez system o zunifikowanym wyglądzie, aby użytkownik nie musiał poznawać specyfiki urządzeń, lecz wykorzystywał interesujące go funkcje, mając na uwadze dbanie o system bezpieczeństwa i automatyki. 

Integracja

puzzelIFTER EQU obsługuje większość popularnych w Polsce urządzeń systemów bezpieczeństwa. Obsługa jest prowadzona dwukierunkowo: IFTER EQU pobiera stan systemu i zdarzenia oraz steruje ich pracą. Istotna jest również funkcja tworzenia relacji między systemami. 

Integracja różnych systemów

Integracja wielu systemów bezpieczeństwa zapewnia kompleksową ochronę obiektu. W oprogramowaniu IFTER EQU obsługa systemów budynkowych odbywa się poprzez sieć komputerową, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP, UDP oraz przez interfejsy RS232 i RS485. Takie rozwiązanie pozwala połączyć systemy bezpieczeństwa i skorzystać z nich w sposób najbardziej efektywny. Przykładowo, alarm z czujki pożarowej może zainicjować sterowanie do systemu CCTV, tak aby na ekranie wyświetliło się miejsce, w którym wystąpiło zagrożenie. Integracja systemów to nie tylko ochrona, ale też oszczędność. Dzięki połączeniu wielu mechanizmów, można zarządzać budynkiem w sposób ekonomiczny (np. poprzez odpowiednie sterowanie oświetleniem czy ogrzewaniem).

Obsługa urządzeń przez różne interfejsy

IFTER EQU wspiera obsługę urządzeń poprzez różne interfejsy. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik przestaje być ograniczony odległością pomiędzy komputerem z oprogramowaniem a integrowanymi urządzeniami. W przypadku standardowych połączeń po porcie RS232, odległość maksymalna wynosi 15 metrów, natomiast RS485 pozwala powiększyć dystans do 1000 metrów. Konwertując te połączenia na protokół TCP/IP, uzyskujemy do nich dostęp z dowolnego miejsca sieci komputerowej. Dzięki temu można stworzyć lokalne centrum nadzoru lub zarządzać wieloma obiektami z głównego centrum nadzoru. Korzystając z sieci komputerowych, użytkownik ma możliwość zabezpieczenia danych poprzez szyfrowanie lub tworzenie bezpiecznych połączeń – VPN.

Transfer danych do innych systemów

Większość zewnętrznych systemów zarządzających obsługuje urządzenia wyłącznie poprzez otwarte standardy, takie jak OPC, SNMP, MODBUS, itp. IFTER EQU, oprócz otwartych standardów, obsługuje również protokoły komunikacyjne producentów. Dzięki dużym możliwościom integracyjnym, oprogramowanie IFTER EQU może być wykorzystane jako bramka do systemów, które same w sobie nie oferują takich możliwości. Pozwala to na udostępnienie funkcji prezentacji i sterowania stanem systemów bezpieczeństwa poprzez otwarte standardy zewnętrznym systemom zarządzającym.

Wizualizacja

dzial podklad symbolPodkłady graficzne w IFTER EQU służą do prezentacji stanu elementów systemu bezpieczeństwa: czujek, stref alarmowych, drzwi, kamer. Prezentacja odbywa się poprzez ikony automatycznie zmieniające stan, zależnie od stanu urządzenia (np. dozór, aktywność, uszkodzenie). Klikając na daną ikonę, możemy sterować pracą urządzenia: wysłać komendę blokowania czy uzbrojenia, wyświetlać ostatnie zdarzenia oraz prezentować obraz z chwili ich wystąpienia. Na wizualizacji można umieścić również moduły funkcjonalne, takie jak dzienniki, sygnalizację stanu, itd. Moduły funkcjonalne pozwalają na na podgląd zdarzeń, alarmów i sygnalizowanie, czy jakieś urządzenie znajduje się w stanie ominięcia, alarmu lub uszkodzenia.Od planu ogólnego do szczegółowego

Wizualizacja organizowana jest wielopoziomowo, aby umożliwić podgląd terenu całego obiektu i poszczególnych pięter chronionych budynków. Taka organizacja pozwala na stworzenie mechanizmu prowadzenia od planu ogólnego (lokalizacja na planach obiektu, w którym doszło do powstania zagrożenia) do szczegółowego (prezentacja odpowiedniej kondygnacji, która ukazuje również możliwe drogi ucieczki potencjalnego sprawcy). Dzięki temu możliwe jest instruowanie patrolu, w jaki sposób fizycznie zabezpieczyć chronioną przestrzeń. Osoby z patrolu mogą być wyposażone w urządzenia mobilne, na których wyświetlą się zmiany prezentowanego zagrożenia.

Stan urządzeń i zdarzenia

Cały wygląd graficzny dostępny operatorowi jest swobodnie definiowany, dzięki czemu osoba konfigurująca IFTER EQU ma możliwość dostosowania wyglądu i funkcjonalności do wymogów inwestora lub specyfiki obiektu. Na planach architektonicznych można nanosić elementy aktywne, reprezentujące stan fizyczny i logiczny urządzeń. Klikając na dany element, operator dowiaduje się o jego nazwie, adresie, ostatnich alarmach lub zdarzeniach. Jeżeli ma odpowiednie uprawnienia, może nim również sterować. Istotną zaletą naszego rozwiązania jest możliwość prezentacji na jednym widoku stanu urządzeń różnych systemów bezpieczeństwa i automatyki, bez względu na ich producenta. Operator uzyskuje dzięki temu spójny system zarządzający. 

Dzienniki

Dzienniki służą do tekstowej prezentacji zmian powstałych w urządzeniach lub w systemie. Odświeżenie stanu odbywa się automatycznie i dynamicznie – niezależnie od operatora. Dzienniki umieszczane są na grafikach o kształcie i wyglądzie definiowanym przez użytkownika. Na grafice można umieścić kilka rodzajów dzienników: dziennik alarmów, użytkowników, zdarzeń z urządzeń, dziennik systemowy oraz trendów. Zdarzeniom alarmowym można przypisać kolory i priorytet. Alarm o najwyższym priorytecie (np. związany z zagrożeniem życia) będzie zawsze wyświetlany na początku zestawienia, nawet jeśli pojawią się jakieś późniejsze, mniej pilne alarmy. Operator ma możliwość potwierdzania, uciszania i komentowania alarmów. Do alarmów mogą być zdefiniowane relacyjne procedury postępowania, które mogą mieć różny przebieg, w zależności od rozwoju sytuacji.

Trendy i progi

Trendy zostały stworzone w celu rejestracji zmiany wartości wejść i wyjść z urządzeń automatyki budynkowej i układów pomiarowych. Przedstawiane są w sposób graficzny za pomocą wykresów i zestawień tabelarycznych. Sposób zapisu wartości może być realizowany na cztery sposoby: w określonym przedziale czasu, o określonej godzinie, przy zmianie wartości oraz zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym przez operatora. Trendy rejestrowane w systemie IFTER EQU mogą dotyczyć wielu parametrów funkcjonowania obiektu: poziomu wody, temperatury panującej w pomieszczeniu, czy wentylacji. Trendy zbierają też dane z liczników elektrycznych zainstalowanych na obiekcie. Dzięki tym narzędziom, możliwa jest kompleksowa analiza danych i większa kontrola obiektu. W podobny sposób definiowane są progi, które umożliwiają aktywację alarmów i ostrzeżeń. Operator zostanie poinformowany, gdy dane parametry osiągną niepożądane wartości. 

Analiza danych

Ważnym elementem kompleksowej ochrony obiektu jest ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa i optymalizacja automatyki budynkowej. Pomagają w tym dane zebrane przez IFTER EQU. Operator ma dostęp do analitycznych raportów stworzonych w oparciu o zarchiwizowane zdarzenia i trendy. Dzięki tym zestawieniom, jest w stanie prześledzić przebieg akcji przeciwdziałającej zagrożeniu: zmieniające się stany czujek lub wartości, dodane komentarze oraz szybkość reakcji. Analiza pozwala na weryfikację stosowanych procedur i konfiguracji urządzeń. W razie potrzeby, operator może zaproponować zmiany i dostosować system w taki sposób, aby był on coraz bardziej efektywny. 

Więcej artykułów…

  1. IFTER EQU
Kontakt:
location
Wola Niemiecka 78C
21-025 Niemcephone
+48 81 473 53 17

 

 

Partnerzy:
metel

 Jesteśmy srebrnym partnerem firmy ORACLE
Social Media:
youtube